Mở rộng thông qua các tùy chọn Máy tính của bạn cung cấp cho bạn một trải nghiệm điện toán di động hoàn chỉnh.
 
Bạn có thể cấu hình các tùy chọn đồng bộ hóa cho nhiều ứng dụng trên máy tính bảng của bạn. Bạn cũng có thể cấu hình các loại dữ liệu bạn đồng bộ hóa cho mỗi tài khoản.
Truy cập Cài đặt từ trình đơn ứng dụng. Bấm Apps, sau đó chọn Settings.
Mở một cuốn sách Tất cả các cuốn sách được lưu trữ trên máy tính bảng của bạn có thể được nhìn thấy trên các kệ trên màn hình chính. Nếu bạn có nhiều sách, hãy kéo nhẹ kệ sách lên để xem chúng. Đơn giản chỉ cần gõ một cuốn sách để mở nó.
Máy tính bảng của bạn cung cấp một số cách để đọc eBook. Mở thư viện eReading để xem các ứng dụng đã được cài đặt sẵn.
Hầu hết các thiết lập máy quay tương tự như các thiết lập máy ảnh, nếu không cài đặt được theo mô tả dưới đây, thì cài đặt giống như mô tả máy ảnh
Máy tính bảng của bạn có tính năng hai máy ảnh 5-megapixel máy ảnh kỹ thuật số và đèn flash được đặt trên phía sau và một camera 2-megapixel kỹ thuật số được gắn ở mặt trước. Phần này sẽ đưa bạn qua tất cả các bước trong việc chụp ảnh và video với máy tính bảng của bạn.
Máy tính bảng của bạn là một tính năng sách địa chỉ cho phép bạn lưu các số liên lạc vào bộ nhớ nội bộ hoặc tài khoản Google của bạn
Mở nemoPlayer từ trình đơn ứng dụng để chơi các phương tiện truyền thông bạn đã được lưu trữ trên máy tính bảng của bạn
Máy tính bảng của bạn bao gồm các thư mục nội dung cho phép bạn dễ dàng tổ chức và truy cập các ứng dụng yêu thích của bạn.
 
CÁC TIN THEO NGÀY