PlayPDF là ứng dụng mạnh mẽ và đáng tin cậy được thiết kế để thực hiện các chức năng chia, nối và làm hình mờ cho tập tin PDF. Với ứng dụng này, người dùng có thể kiểm soát được tất cả tài liệu PDF và truyền tải chúng theo ý muốn.

Tính năng:

- Chia và nối tài liệu PDF.

- Cho phép người dùng xem trước những thay đổi.

- Chèn hình mờ vào bất cứ trang nào theo ý muốn.

- Thiết lập tiêu đề đầu và cuối trên tất cả các trang.

- Chèn số trang vào tài liệu PDF.

- Chèn thêm trang mới từ tài liệu PDF.

Phát hành: Kiwiage snc Ngày: 22/08/2011
Dung lượng: 1.00 KB Sử dụng:  Dùng thử
Hạn định:   Cập nhật: 16:59 25/08/2011
Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista

Linh Download

Nguồn Download

CÁC TIN KHÁC
 
 
CÁC TIN THEO NGÀY