Tường rào có tính chất bảo vệ ngôi nhà có thể là bê tông, nan sắt, gỗ ngoài trời hay bê tông giả gỗ. Ngoài tính năng thẩm mĩ cho ngôi nhà nhìn từ bên ngoài hay nhìn từ trong ra. Trồng những bụi (khóm) hoa leo nhiều màu sắc cạnh hàng rào là giải pháp hay để khuôn viên gia đình trở nên đẹp ấn tượng.

 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Những hàng rào rực rỡ sắc hoa - Archi
 
Nguồn: Archi.vn

 

CÁC TIN KHÁC
 
 
CÁC TIN THEO NGÀY