Chương trình khuyến mãi đặc biệt chào mừng năm 2012, khi quý khách mua các sản phẩm máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh của Samsung sẽ được tặng thùng bia Heineken hoặc lò viba SHARP R-G278VN (S)chương trình áp dụng từ ngày 18/11/2011 đến hết ngày 20/01/2012.

TÊN

MODEL

QUÀ TẶNG

TỦ LẠNH SBS

 RS26MBZBL1/XSV,  RS21HKLPM1/XSV,  RS21HKLFH1/XSV

Lò VIBA SHARP R-G278VN (S)

 RS21HFEPN1/XSV

 RS22HKNBP1/XSV,  RS21HKLMR1/XSV

MÁY LẠNH

 AS09TUPNXEA/AS09TUPXXEA (BORACAY)

BIA HEINEKEN (6 LON)

 AS12TULNXEA/AS12TULXXEA (BORACAY)

 ASV10PSPNXEA/ASV10PSPXXEA

TỦ LẠNH

 RT2ASRHB2/XSV,  RT2ASRMU2/XSV,  RT2ASHTS1/XSV

BIA HEINEKEN (6 LON)

 RT2BSHTS1/XSV,  RT2BSRHB2/XSV,  RT2BSRMU2/XSV

 RT34STPN1/XSV,  RT34SRTS2/XSV

 RT30SRTS2/XSV,  RT30STPN1/XSV

 RT37SRPN2/XSV

MÁY GIẶT

 WA90V3PEC,  WA10V5JEC

BIA HEINEKEN (6 LON)

 WA98W9TEC/XSV,  WA11W9IEC/XSV,  WA12W9XEC/XSV

 WA13WPBEC/XSV

 WA10F5GEC/XSV

 WA98G9MEC/XSV

 WA95G5FEC/XSV,  WA95G5WEC/XSV

 WF8690NGW1/XSV

 WF9752SRC1/XSV

MÁY LẠNH

 AS18TULNXEA/AS18TULXXEA (BORACAY)

BIA HEINEKEN (24 LON)

 AS24TULNXEA/AS24TULXXEA (BORACAY)

 ASV13PSPNXEA/ASV13PSPXXEA

 ASV18PSPNXEA/ASV18PSPXXEA

 ASV24PSPNXEA/ASV24PSPXXEA

TỦ LẠNH

 RT45GSIS1/XSV,  RT45USGL1/XSV

BIA HEINEKEN (24 LON)

 RT41GSIS1/XSV,  RT41USGL/XSV

MÁY GIẶT

 WF0794W7E/XSV,  WF0894W8E/XSV

BIA HEINEKEN (24 LON)

 WF8854SPG,  WF9754SRY/XSV

 WD8122CVD,  WD8854CJZ/XSV

 
Nguồn Samsung

 
CÁC TIN THEO NGÀY