Từ ngày 15/09, Điện Máy Thiên Hòa triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

1.  Nội dung|:

Theo Thông tư 58/2012/TT-BTC thì người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng hóa tại các Doanh nghiệp bán hàng thí điểm, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế  (phát hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày người nước ngoài xuất cảnh trở về trước) và mang theo hàng hoá đó qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài hoặc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được hoàn thuế.

Trước khi làm thủ tục gửi hàng và lấy thẻ lên máy bay quý khách vui lòng xuất trình cho cơ quan hải quan các giấy tờ: hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh, hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hoá. Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa, ghi kết quả kiểm tra; xác định mặt hàng, tính số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn, ký, đóng dấu xác nhận đã kiểm tra vào hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Hoàn thuế: quý khách xuất trình hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế có chữ ký, đóng dấu xác nhận đã kiểm tra của cơ quan hải quan cho Ngân hàng tại quầy hoàn thuế để được hoàn thuế.

2.  Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 15/09/2012

3.  Địa điểm: Tất cả các Trung Tâm trực thuộc Hệ Thống Thiên Hòa ngoài trừ Trung Tâm Thiên Hòa Bình Dương (Do không thuộc TP. HCM hoặc Hà Nội)

4.  Quy trình thực hiện:

-    Quý khách là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua hàng tại Điện Máy Thiên Hòa và muốn mang hàng hoá đó qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài hoặc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hãy yêu cầu với nhân viên bán hàng xuất hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế xuất trình cho Hải quan sân bay.

Lưu ý:
·    Khách hàng kiểm tra thông tin trước khi ký nhận hóa đơn để hạn chế sai sót. 
 

 
CÁC TIN THEO NGÀY